Vizītkartes

Vizītkarte ir drukāts materiāls, kurā attainota īpašnieka kontaktinformācija. Tā var būt gan personas, gan kāda uzņemuma kontaktinformācija. Visbiežāk vizītkartēs ir ietverta sekojoša informācija: devēja vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums un parasti arī logo, kā arī kontaktinformācija: adrese, tālruņa numurs vai numuri, faksa numurs, e-pasta adrese un/vai mājas lapa. Mūsdienās vizītkartēs tiek izmantotas arī sociālo portālu adreses, piemēram, Facebook, LinkedIn un Twitter.

Biznesa vidē ir nosacīti stingra etiķete – uz balta papīra ar tumšu tekstu – tomēr mūsdienās biznesa vizītkarte pieļauj arī mazliet brīvāku formātu: krāsaina druka, dažādu materiālu un tehniku izpildījums. Parasti vizītkartēm izmanto papīru, kuram blīvums ir 350 g/m². Standarta vizītkartes izmēri ir 90x50 mm.

Nozarēs, kuru darbība nav saistīta ar stingru reglamentu, vizītkartes var būt kā dizaina, tā tehnoloģisko risinājumu „lidojums”. Sākot no krāsaina kartona standarta formas vizītkartēm līdz pat caurspīdīga plastikāta vizītkartēm ar īpašu formu.

Lai kāda tā būtu, galveinais vizītkartes uzdevums ir nodot informāciju par īpašnieku, un,mūsuprāt, jebkurai vizītkartei jābūt unikalai un atmiņā paliekošai.

Darbu piemēri

Saņemt cenas piedāvājumu